Alates 2016. aasta algusest pakub Mustamäe Silmakeskus diabeetikutele uut ja kiiremat silmakontrolli võimalust. Oleme investeerinud diabeetilise retinopaatia sõeluuringu arendamisse, mis sisaldab nii personali väljaõpet kui ka spetsiaalset arvutiprogrammi.

Diabeetikute silmakontrolliks kasutame Mustamäe Silmakeskuses uut sõeluuringu programmi, mille lisaväärtus on silmapõhjapiltide ja patsiendiinfo mugav ja efektiivne hindamine ning korralik arhiveerimine. Vastuvõtu ajal tegelevad patsiendiga spetsiaalse koolituse saanud optometristid.

Kogutud andmete põhjal hindavad silmaarstid diabeetiku silmapõhjade olukorda ja otsustavad, kas patsient kutsutakse teatud aja pärast tagasi pildistamisele või tuleb teha lisauuringuid ja alustada ravi. Patsient saab uuringu tulemustest teada e-kirja või posti teel. Kui saabub taas aeg pildistamiseks, saadab arvutiprogramm välja kutse uuele visiidile.

Diabeetiku silmade uurimine ja pildistamine on väga vajalik, sest varajasi muutusi silmapõhjades ei pruugi inimene ise tähele panna.

Vajadusel pakub Mustamäe Silmakeskus patsiendile ka ravivõimalusi kas siis laserravi või silmasiseste süstide näol. Mõned Mustamäe Silmakeskuse arstid on spetsialiseerunud just diabeetikute probleemidele.

Ehkki silmaarsti juurde minekuks pole saatekirja vaja, oleks hea, kui perearst paneks diabeetikule kaasa lühikese info, mis ravimeid ta tarvitab ja milline on olnud haiguse senine käik. See annab silmaarstile oluliselt paremad võimalused olukorda hinnata.

Mustamäe Silmakeskuses töötab diabeetikute jaoks eraldi infotelefon: 5388 4533.

Ravikindlustatud isikul tuleb maksta omaosalustasu 5 eurot.

Loe lähemalt:

PowerPoint-iconDiabeet silmaarsti pilgu läbi (3,3MB)
Word-iconDiabeet ja silm (47kb)